Leczenie antynikotynowe

Zerwij z nałogiem nikotynowym ! Żyj zdrowo. Akupunktura może skutecznie pomóc odzwyczaić się od palenia papierosów bez żadnych efektów ubocznych. Deceyzję o zastosowaniu leczenia podejmuje lekarz po szczegółowym badaniu pacjenta i przeprowadzeniu wywiadu. W zależności od przypadku stosujemy aurikuloterapię (akupunktura na małżowinie usznej) lub akupunkturę klasyczną. Na pierwszy zabieg należy przyjść na 'głodzie nikotynowym', nie paląc wcześniej przez minimum 6 godzin. Od pacjenta oczekujemy silnej woli, systematyczności w leczeniu i wewnętrznego przekonania do zerwania z nałogiem.
Akupunktura pomogła rzucić palenie wielu osobom. Spróbuj i Ty.

Zapraszamy.