Choroby neurologiczne

Niedowład kończyn, zaburzenie czucia