Choroby psychosomatyczne

Zaburzenia snu (bezsenność, nadmierna senność w dzień)